Vrácení zboží a reklamace

Zákazník se zavazuje otevřít zásilku v přítomnosti kurýra, pokud podle jeho názoru může být zboží poškozeno, je nutné sepsat protokol o škodě, který pak bude základem pro podání reklamace.

V případě vrácení zboží připojte, prosím, doklad o koupi, a také popis reklamovaných prvků. Nejpozději do 14 dnů budete informováni o stavu reklamace.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy podáním příslušného prohlášení do 14 dnů ode dne dodání zboží. Vrácení zboží v důsledku využití práva odstoupit od smlouvy je realizováno zákazníkem na jeho náklady. Toto platí pro zboží zakoupené a dostupné skladem. Výrobky s vlastnostmi (jako je rozměr) stanovenými zákazníkem nemohou být vráceny. Zákazník se před nákupem seznámil se specifikací výrobku/materiálu, který si vybral. Informace potřebné k tomuto účelu jsou uvedeny v záložce POPIS MATERIÁLŮ. Při výběru vzoru/materiálu a rozměru výrobků dává jim zákazník individuální vlastnosti. V případě realizace objednávek na základě snímku zákazníků se zákazník zavazuje zaslat příslušný snímek e-mailem ve vybraném formátu.

Zákazník se zavazuje před nalepením provést zkoušku na méně viditelném místě s použitím zakoupené dekorace. Malířskou šablonu odstraňujeme po alespoň 60 minutách. Samolepky z folií a velurové necháme po dobu 24 hodin (jedná se o čas, který umožní stanovit lepicí možnosti samolepky).Po provedení zkoušky se zákazník rozhodne nalepit další část. Zákazník si je vědom toho, že má zakoupené zboží lepicí vlastnosti, což může v krajních případech způsobit odloupnutí nátěru.