OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SERVISU

1. Obecné informace.

 1.      Provozovatelem servisu www.decowalls je společnost KM STUDIO.
 2.      Servis získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  a) Dobrovolným zadáním údajů do formuláře.
  b) Uložením souborů cookies do koncových zařízení (tzv. "cookies").

2. Informace ve formulářích.

 1.      Servis shromažďuje informace poskytnuté uživatelem dobrovolně.
 2.      Kromě toho může servis ukládat informace o parametrech spojení (označení času, IP adresa).
 3.      Údaje ve formuláři nejsou zpřístupňovány třetím osobám, není-li k tomu dán souhlas uživatele.
 4.      Údaje uvedené ve formuláři mohou být souborem potenciálních zákazníků registrovaných provozovatelem servisu v registru vedeném Generálním inspektorem pro ochranu osobních údajů.
 5.      Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem obsluhy servisního oznámení nebo obchodního kontaktu.
 6.      Údaje uvedené ve formulářích mohou být poskytovány subjektům zajišťujícím některé technické služby – zejména se to vztahuje na poskytování informací o držiteli registrované domény pro subjekty, které jsou provozovateli internetových domén (především Vědecká a akademická počítačová síť j.b.r – NASK), servisy obsluhující platby nebo jiné subjekty, s kterými provozovatel servisu spolupracuje v tomto rozsahu.

3. Informace o souborech cookies.

 1.      Servis využívá soubory cookies.
 2.      Soubory cookies (tzv. „cookies”) jsou informační data, zejména v podobě textových souborů, která jsou uchovávána na koncovém zařízení uživatele Servisu a jsou určena k používání internetových stránek servisu. Cookies obvykle obsahují název internetových stránek, z nichž pocházejí, dobu jejich uchovávání v koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3.      Subjektem umísťujícím soubory cookies do koncového zařízení uživatele servisu a získávajícím k nim přístup je provozovatel servisu.
 4.      Soubory cookies jsou využívány k následujícím účelům:
  a) tvorba statistik, které pomáhají porozumět, jakým způsobem uživatelé servisu používají internetové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;
  b) udržování připojení uživatele servisu (po jeho přihlášení), díky němuž uživatel nemusí pokaždé uvádět jméno a heslo;
  c) určení profilu uživatele za účelem zobrazení jemu přizpůsobených reklamních materiálů, zejména sítě Google.
 5.      V rámci servisu jsou využívány dva základní druhy souborů cookies: „relační“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relační“ cookies jsou dočasnými soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení do okamžiku odhlášení, opuštění internetových stránek nebo vypnutí software (internetového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookies jsou v koncovém zařízení uživatele uloženy po dobu stanovenou parametry souborů cookies nebo do okamžiku jejich odstranění uživatelem.
 6.      Software pro prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) obvykle cíleně povoluje uchovávat soubory cookies v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé servisu mohou změnit nastavení v tomto rozsahu. Internetový prohlížeč umožňuje odstranit soubory cookies. Je také možné automaticky blokovat soubory cookies. Podrobné informace k tomuto tématu obsahuje pomoc nebo dokumentace internetového prohlížeče.
 7.      Omezení v používání souborů cookies mohou mít vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách servisu.
 8.      Soubory cookies jsou ukládány v koncovém zařízení uživatele servisu a mohou být také využity poskytovatelem reklamy a partnery spolupracujícími s provozovatelem servisu.
 9.      Doporučujeme se seznámit s politikou ochrany osobních údajů těchto firem za účelem zjištění pravidel využití souborů cookies používaných ve statistikách: Politika ochrany osobních údajů Google Analytics
 10.    Soubory cookies mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, pro zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým používá uživatel servis. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigačních trasách uživatele nebo časech pobytu na daných stránkách.
 11.    V rozsahu informací o preferencích uživatele shromažďovaných reklamní sítí Google může uživatel prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logy serveru.

 1.      Informace o některém chování uživatelů spočívají v logování na úrovni serveru. Tyto údaje jsou využívány výhradně pro správu servisu a pro zajištění co nejefektivnější obsluhy poskytovaných hostingových služeb.
 2.      Prohlížené zdroje jsou identifikovány URL adresami. Kromě toho mohou být zaznamenány:
  a)  čas doručení dotazu,
  b) čas odeslání odpovědi,
  c) název stanice klienta – identifikace prováděná prostřednictvím protokolu HTTP,
  d) informace o chybách, které nastaly během realizace přenosu HTTP,
  e) URL adresa uživatelem dříve navštívených stránek (referer link) – v případě, že přesun do servisu proběhl prostřednictvím odkazu,
  f) informace o prohlížeči uživatele,
  g) informace o IP adrese.
 3.      Výše uvedené údaje nejsou spojovány s konkrétními osobami prohlížejícími si internetové stránky.
 4.      Výše uvedené údaje jsou využívány výhradně za účelem správy serveru.

5. Zpřístupnění údajů.

 1.      Údaje podléhají zpřístupnění externím subjektům výhradně v rozsahu povoleném zákonem.
 2.      Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupňovány výhradně se souhlasem této osoby.
 3.      Provozovatel může být povinen poskytnout informace získané prostřednictvím servisu oprávněným orgánům na základě zákonem povolených požadavků v rozsahu vyplývajícím z těchto požadavků.

6. Správa souborů cookies – jak v praxi dát nebo odvolat souhlas?

 1.      Jestliže uživatel nechce dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Sdělujeme, že vypnutí správy souborů cookies, které jsou nezbytné pro ověřování, bezpečnost, udržování uživatelských nastavení, může zkomplikovat, a v krajních případech i znemožnit používání internetových stránek.
 2.      Aby spravovat nastavení souborů, vyberte z níže uvedeného seznamu internetový prohlížeč/systém a postupujte podle pokynů:
  a) Internet Explorer
  b) Chrome
  c) Safari
  d) Firefox
  e) Opera
  f) Android
  g) Safari (iOS)
  h) Windows Phone
  i) Blackberry