Zwroty i reklamacja

Klient zoobowiązuję sie do otwarcia przesyłki w obecności kuriera, jeżeli w jego ocenie zawartośc ma znamiona uszkodzenia, należy spisac protokół szkody, który następnie będzie podstawą do złożenia reklamacji.

Odsyłając towar prosimy dołączyć dokument potwierdzający zakup jak również opis reklamowanych elementów. Najpóźniej w ciągu 14 dni zostaną Państwo przez nas poinformowani o statusie reklamacji.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Zwrot towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt Klienta. Dotyczy towarów zakupionych i dostępnych na stanie. Produkty, zgodnie z właściwościami, cechami ( takimi jak wymiar) określonymi przez konsumenta nie podlegają zwrotowi. Klient przed zakupem zapoznał się z specyfikacją produktu/materiału, który wybrał. Informacje niezbędne do tego celu znajdują się w podstronie OPIS MATERIAŁÓW. Klient wybierając wzór/materiał oraz wielkość produktu nadaje jemu cech indywidualnych. W przypadku realizacji zleceń z zdjęć klientów, klient zoobowiązuje się dostarczyć drogą meilową właściwe zdjęcia do wybranego formatu.

 Klient przed wyklejeniem zoobowiązuje się do wykonania testów w mniej widocznym miejscu z użyciem zakupionej dekoracji.  Szablon malarski odrywamy po przynajmniej 60 min. Naklejki z folii oraz welurowe pozostawiamy na 24h ( jest to czas, który pozwoli określić możliwości lepne naklejki do ściany).Po wyklejeniu próbnej aplikacji klient podejmuje dycyzję o montażu dalszej części. Klient ma świadość że zakupiony produkt posiada właściwości lepne co może powodować w skrajnych przypadkach oderwanie farby.