Informacja

Žymos:

Parduotuvės reglamentas

I. Bendrieji reikalavimai

1. Internetinė parduotuvė, esanti internetinėje svetainėje, kurios adresas naklejkomania.eu teikia pirkimo galimybę per internetą. Serviso savininkas www.naklejkomania.eu KM STUDIO įmonė, atsako uţ uţsakymų gamybą ir vykdymą.
2. Parduotuvės naklejkomania.eu savininkas įmonė: Mariusz Januzik KM STUDIO WITOSA 10 64-920 Piła PVM mokėtojo kodas 764-216-64-38, įmonės kodas: 301136301
3. Susirašinėjimo adresas: KM STUDIO WITOSA 10 64-920 Piła  biuro@naklejkomania.eu 4. Pirkimas KM-STUDIO internetinėje parduotuvėje, reiškia šio reglamento priėmimą.


II. Užsakymo teikimo ir vykdymo procedūra

5. Uţsakymą galima teikti panaudojant produkto įdėjimo į krepšelį funkciją, o vėliau paspausti mygtuką "Uţsakymas".
Kad galima būtų taisyklingai atlikti uţsakymo procedūrą, būtina sukurti vartotojo sąskaitą, su jos pagalba galima bus taip pat stebėti uţsakymo vykdymo statusą.
6. Pagrindinė atliktų pirkimų vykdymo sąlyga, tai tinkamas duomenų įvedimas, kartu su taisyklingu, galiojančiu el. pašto adresu, kuriuo bus galima patvirtinti uţsakymo pateikimą.
7. Uţsakymą galima pateikti 24 valandas per parą, per visus metus. Uţsakymai pateikti darbo dienomis po 13:00 val., šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių metu - bus vykdomi sekančią darbo dieną. Įprastai siunčiame per 3-8 darbo dienas, KM STUDIO įmonė kiekvienu metu gali tą laiką prailginti. Pateiktų uţsakymų atveju, o taip pat dėl pateiktų uţsakymų didelio kiekio vykdymo laikas gali prasitęsti.
8. Atsiţvelgiant į aplinkybes, trukdančias visą ar nevisą uţsakymų vykdymą atveju KM-STUDIO įmonė pasilieka teisę sustabdyti uţsakymų vykdymą - apie atsiradusią situaciją įsipareigoja nedelsiant pranešti Uţsakovui.
9. Uţsakymai, kuriuose yra pateikti klaidingi duomenys (nėra tokio el. pašto adreso, arba nepateiktas telefono numeris) nebus vykdomi.
10. KM-STUDIO įmonė pasilieka teisę sulaikyti uţsakymų, dėl kurių kyla abejonės vykdymą. Pavadinimai įvesti į servisą yra sutartiniai. 11. Klientas vykdantis pirkimus, yra painformuotas apie lipdukų išvaizdos (spalvos) skirtumą, palyginus su realia išvaizda, tai vyksta dėl pirkėjo ekrano nustatymų, kuriems pardavėjas - KM STUDIO neturi įtakos.
12. Prekių, esančių internetinėje parduotuvėje naklejkomania.eu kainos yra pateiktos Lenkijos zlotais su PVM (bruto kaina).
13. KM-STUDIO įmonė pateikia įsigytai prekei čekį arba PVM sąskaitą. Kad gauti PVM sąskaitą reikia pateikti taisyklingus įmonės duomenis kartu su mokesčių mokėjimo kodu.
14. Įmonė vykdo uţsakomąją prekybą paštu, per Lenkijos paštą arba DPD kurjerį, taip pat galima paimti asmeniškai įsigytą prekę: Witosa 10 64-920 Pila adresu. Veţimo išlaidos:  Kurjeris - 65PLN - išankstinis apmokėjimas į banko sąskaitą. 

15. Klientas įsipareigoja atidaryti siuntinį esant kurjeriui, jeigu pagal jo įvertinimą, įpakavimo turinys yra paţeistas, reikia sudaryti ţalos protokolą, kuris vėliau bus pretenzijos pateikimo pagrindu. Klientas prieš klijavimą įsipareigoja atlikti testus maţau matomoje vietoje, panaudojant įsigytą dekoraciją. Šabloną daţymui reikia nuplėšti maţiausiai po 60 minučių. Lipdukus iš folijos ir veliūro reikia palikti 24 val. (yra tai laikas, kuris leis nustatyti lipduko lipnumo prie sienos galimybes). Uţklijavus bandomąjį lipduką klientas nusprendţia apie sekančios dalies montavimą. Klientas yra painformuotas, kad įsigytas produktas turi lipnumo savybes, dėl to išimtinėse situacijose gali privesti prie daţų nulupimo.

16. Klientas turi teisę nutraukti sutartį, pateikiant tinkamą pareiškimą per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Prekės graţinimo išlaidas dėl Kliento sutarties nutraukimo padengs Klientas. Taikoma įsigytiems ir prieinamiems produktams. Produktai, pagal savybes, poţymius (tokius kaip matmuo), nustatytus vartotojo nėra graţinami. Klientas prieš pirkimą susipaţino su produkto/medţiagos, kurią pasirinko specifikacija. Šiam tikslui būtinos informacijos yra MEDŢIAGŲ APRAŠYMAS puslapyje. Klientas pasirinkdamas pavyzdį/medţiagą, o taip pat produkto dydį teikia jam individualius poţymius. Uţsakymo vykdymo iš klientų nuotraukų atveju, klientas įsipareigoja el. paštu atsiųsti tinkamą, pasirinkto formato nuotrauką.  Mūsų atstovai pasakys Jums ką daryti toliau. Prekės grąţinimo metu prašome pridėti prekės įsigijimo patvirtinimo dokumentą, kaip ir grąţinamų elementų aprašymą. Vėliausiai per 14 dienų pranešime Jums apie reklamacijos statusą.