Informacja

Žymos:

SERVISO PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendros informacijos:

 1. Serviso operatoriumi www.decowalls yra KM STUDIO įmonė
 2. Servisas vykdo informacijos apie vartotojus ir jų elgsena gavimo funkcija žemiau pateiktu būdu:
  a) Iš savanoriškai įvestų informacijų į formuliarus.
  b) Išsaugojant galutiniuose įrengimuose cookie failus (taip vadinami "slapukai).

2. Informacijos apie formuliarus.

 1.      Servisas kaupia informacijas, kurias savanoriškai pateikia vartotojai.
 2.      Servisas gali išsaugoti informacijas apie sujungimo parametrus (laiko ženklinimas, IP adresas)
 3.      Duomenys formuliaruose nėra pateikiami tretiems subjektams, nebent gavus vartotojo sutikimą.
 4.      Duomenys pateikti formuliaruose gali būti potencialių klientų rinkiniu, įregistruotas Operatoriaus Serviso registre, administruojamame Asmeninių duomenų apsaugos generalinio inspektoriaus.
 5.      Duomenys pateikti formoje yra pateikiami remiantis konkrečios formos paskirtimi, pvz  kad atlikti serviso aptarnavimo procesą arba susisiekti su prekybos skyriumi.
 6.      Duomenys pateikti formoje gali būti pateikti subjektams, kurie techniniu atžvilgiu vykdo kai kurias paslaugas - ypatingai tai liečia informacijos perteikimą apie užregistruotos domeno savininką subjektams, kurie yra interneto domenų operatoriais (visų pirma Mokslo ir akademijos kompiuterių tinklas - NASK), servisų aptarnaujančių mokėjimus arba taip pat kitus subjektus, su kuriais Serviso Operatorius dirba šioje srityje.

3. Informacija apie cookie (slapukai) failus.

 1. Servisas naudojasi cookies (slapukai) failais.
 2. Cookies (slapukai) failai tai informaciniai duomenis, o visų pirma teksto duomenys kurie yra saugomi Serviso Naudotojo galutiniame įrenginyje i skirti yra Servisų interneto svetainių naudojimui. Cookies (slapukuose) yra interneto iš kurios yra kilę svetainės pavadinimas, jų išsaugojimo laikas galutiniame įrenginyje ir unikalus numeris.
 3. Subjektas, kuris įtraukia cookies (slapukus) failus į galutinį įrenginį, o taip pat gaunantis į juos prieigą Serviso operatorius.
 4. Cookies (slapukai) failai yra panaudojami sekantiems tikslams:
  a) statistikų kūrimui, kurios padės suprasti, kokiu būdu Serviso naudotojai panaudoja interneto svetaines, o tai teikia jų struktūros ir turinio gerinimą;
  b) Serviso naudotojo sesijos išlaikymas (po prisijungimo), dėl kurios Vartotojui nereikia kiekviename Serviso puslapyje prisijungti, dar kartą įrašyti prisijungimo vardą ir slaptažodį;
  c) nustatyti vartotojo profilį, kad rodyti jam pritaikytas medžiagas iš reklamos tinklų, ypatingai Google tinklo.
 5. Servise yra naudojami du pagrindiniai cookies (slapukų) servisai: "sesijų" (session cookies) o taip pat "pastovūs" (persistent cookies). "Sesijų" cookies (slapukai) tai laikini failai, kurie yra laikomi Naudotojo galutiniame įrenginyje iki tolk kol jis atsijungs, išeis iš internetinės svetainės arba išjungs programinę įrangą (internetinė naršyklė). "Pastovūs" cookies (slapukai) failai laikomi yra galutiniame Naudotojo įrenginyje per nustatytą laiką cookies (slapukų) parametruose arba iki jų Naudotojo pašalinimo laiko.
 6. Programinė įranga skirta interneto svetainių žiūrėjimui (interneto naršyklė) dažniausiai yra jau nustatyta, kad išsaugoti cookies (slapukus) įrenginyje Naudoto galutiniame įrenginyje. Serviso naudotojai gali pakeisti nustatymus šiuo atžvilgiu. Internetinė naršyklė teikia tu cookies (slapukų) failų pašalinimo galimybę. Galimas yra taip pat automatinis cookies (slapukų) failų blokavimas. Išsamesnės informacijos šia tema yra pagalboje arba interneto naršyklės dokumentacijoje.
 7. Cookies (slapukų) failų naudojimo apribojimai gali turėti įtaką kai kuriems funkcionalumams prieinamiems Serviso interneto svetainėse.
 8. Cookies (slapukai) failai saugomi Serviso Naudotojo galutiniame įrenginyje ir taip pat gali būti naudojami bendradarbiaujančių su Serviso operatoriumi reklamos teikėjų ir partnerių.
 9. Rekomenduojame susipažinti su šių įmonių privatumo apsaugos politika, kad sužinoti apie cookie (slapukų) failų naudojimo taisyklėmis, išnaudojamomis statistikose: Google Analytics privatumo apsaugos politika
 10. Cookie (slapukai) failai gali būti naudojami reklaminių tinklų, ypatingai Google tinklų, reklamų rodymui, pritaikytų prie būdo, kuriuo Naudotojas naudojasi Servisu. Tam tikslui gali išsaugoti informaciją apie naudotojo navigaciją arba pasilikimo laiko toje svetainėje.
 11. Informaciją kaupiamą apie naudotojo pasirinkimus, kaupiamus Google reklaminio tinklo naudotojas gali peržiūrėti ir keisti informacijas sukauptas cookies (slapukai) failuose su įrenginio pagalba: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Prisijungimai prie serverio.

 1.      Kad gauti informacijas apie kai kuriuos naudotojų elgesius reikia prisijungti serverio sluoksnyje. Šie duomenys yra išnaudojami vien tik serviso administravimo tikslams, o taip pat, kad užtikrinti kuo geriausius teikiamų prieglobų aptarnavimus.
 2.      Žiūrimi ištekliai yra identifikuojami per URL. Be to išsaugojami gali būti:
  a) klausimo atėjimo laikas,
  b) atsakymui skirtas laikotarpis,
  c) kliento stoties pavadinimas - identifikacija vykdoma per HTTP protokolą,
  d) informacijos apie klaidas, kurios įvyko HTTP sandorio vykdymo metu,
  e) anksčiau naudotojo lankomos svetainės URL adresas (referer link) - atveju kai perėjimas į Servisą įvyko per nuorodą.
  f) Informacijos apie vartotojo naršyklę,
  g) informacijos apie IP.
 3.      Aukščiau pateikiami duomenys nėra siejami su konkrečiais asmenimis, naršančiais svetaines.
 4.      Aukščiau pateikiami duomenys yra naudojami vien tik serviso administravimo tikslams.

5. Dalijimasis duomenimis

 1.      Duomenys yra pateikiami kitiems subjektams vien tik teisiškai pripažintiems subjektams.
 2.      Duomenys teikiantys fizinio asmens identifikavimo galimybę yra pateikiami vien tik sutikus tam asmeniui.
 3.      Operatorius gali būti įpareigotas teikti informaciją sukauptą Servise įgaliotiems organams pagal atitinkančius teisei reikalavimus pagal reikalavimą.

6. Cookies (slapukų) failų valdymas - kaip praktikoje teikti ir nutraukti sutikimą?

 1. 1. Jeigu naudotojas nenori gauti cookies (slapukų) failų, gali pakeisti naršyklės nustatymus. Įspėjame, kad cookies (slapukų) aptarnavimo funkcijos išjungimas, būtinų tapatumo nustatymo, saugumo, naudotojo pasirinkimų išsaugojimo tikslams, gali trukdyti, o išskirtinių situacijų metu gali neleisti naudotis www
 2. 2. Kad valdyti cookies (slapukų) nustatymus pasirinkite iš žemiau pateikto sąrašo internetinę naršyklę/sistemą ir elkis pagal instrukcijas:
  a) Internet Explorer
  b) Chrome
  c) Safari
  d) Firefox
  e) Opera
  f) Android
  g) Safari (iOS)
  h) Windows Phone
  i) Blackberry